BUDAPEST XX. KERÜLETI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA

Beiratkozás

Tisztelt Szülő!

A rendelet 22. § (2) bekezdése alapján a személyes beiratkozás napjai: 2024. április 18. és 19., a szülők személyes megjelenése mindenképpen szükséges. Ha beiratkozáskor csak az egyik szülő tud megjelenni, elfogadható a két tanúval ellátott meghatalmazás, hogy a másik szülő nevében eljárjon.

A személyes beiratkozás alkalmával történik az eredeti dokumentumok bemutatása (gyermek nevére kiállított, személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok: születési anyakönyvi kivonat, gondviselő és gyeremek lakcímkártyája, oktatási azonosító).

Körzetes tanulónak minősül, akinek a lakóhelye a kötelező felvételt biztosító intézmény körzetében található. Továbbá körzetes az a tanuló, akinek a lakóhelye az agglomeráción kívül esik (pl. Eger) és a tartózkodási helye az intézmény körzetében található.

Az a tanuló, akinek a lakóhelye Budapesten vagy Budapest agglomerációjában található és a tartózkodási helye az intézmény körzetében található: nem minősül körzetesnek.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásáben életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonul használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónaptól régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül. vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy felszólítás kézhezvitelétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Felhívás tankötelessé váló gyermek beíratására:

Útmutató Kréta ügyintézéshez:

Az alábbi dokumentumok kitöltésével lerövidítheti a beiratkozás menetét. Kérjük nyomtatott formában hozza magával!

1%

ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

Adó 1%

Kérjük támogassa ön is iskolánk alapítványát, adója 1%-val! Köszönjük!
TÁMOGATOM

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

FENNTARTÓ

Cím

1203 Budapest Lajtha László utca 5-7

Telefon

Titkárság: +36-30-358-1586

Email

hajosalfrediskola@gmail.com

© 2022 Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

OM:  035168