BUDAPEST XX. KERÜLETI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA

Járványügyi intézkedések

INTÉZKEDÉSI TERV A 2021/2022. TANÉVBEN A BUDAPEST XX. KERÜLETI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS

ISKOLA JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ

ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

 

 1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE

 

 • A köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmény vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

 1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

2.2 Érkezés: Az intézményi csoportosulások elkerülése érdekében a tanév folyamán

a reggeli érkezés 7:50-ig négy bejáraton történik:

1-es ajtó (főkapu) 1.a, 1.b, 3.b, 4.a

2-es ajtó (utca felől) 2.a, 2.b, 3.a, 4.b

3-as ajtó (utca felől) 5-6. évfolyam

4-es ajtó (utca felől) 1.e, 7-8. évfolyam

7:50 után már csak a főkapun lehet bejönni.

Az ügyeletre érkező tanulók jó idő esetén az ebédlőben gyülekeznek, 7,00 órakor az udvarra mennek. 7:30-kor jönnek be az épületbe. Rossz idő esetén az alsósok az ebédlőben, az 5-6. évfolyamosok a folyosón a III. blokknál, a 7-8. évfolyamosok a IV. blokknál gyülekeznek maszkot viselve.

Intézménybe lépéskor a kapuknál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező!

2.3 Távozás: Felső tagozatosok a tanórájuk után a főkapun mennek ki.

16 órakor a távozás helye:     2-es ajtó: 1.a, 1.b, 3.b, 4.a

3-as ajtó: 2.a, 2.b, 3.a, 4.b

4-es ajtó: 1.e, felsős napközi

Az ügyeleten maradó gyerekek jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az ebédlőben várakoznak maszkot viselve.

2.4 A tanítási órákon, foglalkozásokon a felső tagozatosoknak maszk viselése kötelező, alsó tagozatosok a tanító előírásának megfelelően. A tanulók lehető legszellősebb elhelyezésére törekedni kell.

2.5 A közösségi terekben (blokk, folyosó, mosdó) egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, bontótermek, csoportszobák kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felület fertőtlenítést kell végezni.

2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

A testnevelésórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

 • november 12-ét követően az iskolai rendezvények megtartása nem lehetséges, a testvérosztályok Mikulás megajándékozásakor osztályképviselők viszik át az ajándékokat a testvérosztálynak. Az osztályok karácsonyi ünnepsége megtartható, az iskolai karácsonyi ünnepség kisebb csoportokban (alsó – felső tagozat külön időpontban) az udvaron kerül megrendezésre.
 • Az intézménybe külső partnerek (szülők, vendégek, idegenek, bérlők) csak megfelelő védettségi igazolással (védettségi igazolvány, ill. applikáció, uniós digitális Covid igazolvány, nemzetközi oltási bizonyítvány) léphetnek be.
 1. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK

3.1 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek bizonytalan ideig elmaradnak.

A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel jut el a szülőkhöz.

3.2 Személyes fogadóóra kizárólag egyeztetett időpontban, behívásra történik.

3.3 Szülő az épületbe csak indokolt esetben, maszk viselésével léphet be.

 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET

KIALAKÍTÁSA

4.1 Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

4.2 A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.

4.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók, az adott korosztálynak megfelelő szintű részletes tájékoztatást kapnak. A gyermekek megtanulják az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

4.4 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök – billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb., mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre

kerüljenek.

4.5 A 16-os, az informatika, a néphagyomány terembe, a tornaterembe és a fejlesztőszobákba való belépés előtt kézfertőtlenítést kell végezni.

4.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére megfelelő szer, védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

4.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

4.8 Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

5.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos, szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. A reggelit az alsós évfolyamok a saját termükben fogyasztják el. A felsős napközisek a távolságtartás betartásával az ebédlőben reggeliznek .

5.3 Az ebédeltetés sávos rendszerben történik, az órarend függvényében.

12:00-12:30 1-2. évfolyam

12:30-13:00 3-4. évfolyam

13:00 felső tagozat, (akiknek 4. vagy 5. órájuk van az adott napon)

13:40 felső tagozat, (akiknek 6. vagy 7. órájuk van az adott napon)

Az ebédeltetési sáv az ünnepélyek után is megmarad.

5.4 Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében. Az étkezőasztalokon terítő nem lesz elhelyezve.

5.5 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása. A tiszta evőeszközök, poharak, kenyérkosarak az asztalokra lesznek kihelyezve. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje naponta indokolt, ezek gépi úton történő fertőtlenítő mosása kötelező.

5.6 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

 1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

6.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

6.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

6.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

6.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

6.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

 1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

7.1 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a járványügyi helyzet idején jelen intézkedési tervben megfogalmazottak szerint érvényes: A szülő által igazolható 3 nap/félév hiányzás csak előzetes írásos bejelentés alapján vehető igénybe az e-kréta “Ügyintézés” menüpontján keresztül. (Akár egy nap is.) A hiányzás utáni első napon a tanuló az orvosi igazolását a kapuban és az első órát tartó tanárának is köteles bemutatni.

7.2 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, az intézményvezető dönt az igazolás elfogadásáról. Igazolt

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

7.3 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

8.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a Külső-Pesti Tankerületi Központot, valamint a kerületi Népegészségügyi Hivatalt. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

8.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

8.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

8.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

8.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 1. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉBEN

9.1 Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

9.2 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

9.3 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

9.4 Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.

9.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

Budapest, 2021. november 24.

                                                                                                 Őrfi Krisztina intézményvezető

1%

ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

Adó 1%

Kérjük támogassa ön is iskolánk alapítványát, adója 1%-val! Köszönjük!
TÁMOGATOM

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

FENNTARTÓ

Cím

1203 Budapest Lajtha László utca 5-7

Telefon

Titkárság: +36-30-358-1586

Email

hajosalfrediskola@gmail.com

© 2022 Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

OM:  035168