BUDAPEST XX. KERÜLETI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA

Iskolapszichológusi adatvédelmi tájékoztatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban “Nktv.”) rendelkezései szerint a szülő joga és kötelessége, hogy biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi foglalkozáson való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógus kezdeményezésére az iskola vezetője erről tájékoztatja a szülőt, illetve, ha a szülő vagy a tanuló igényli. 

Az iskolapszichológus az általa szervezett közvetlen pszichológiai foglalkozáson egyéni vagy csoportos tanácsadást, konzultációt, krízistanácsadást, szociometriai felmérést, mentálhigiénés megelőző tevékenységet, önismereti-csapatépítő tevékenységet folytat. Az iskolapszichológus ezen tevékenysége nem helyettesíti a terápiás, illetve pszichiátriai kezelést. Amennyiben a pszichológiai foglalkozáson szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek látszik terápia, vagy más kezelés folytatása, úgy az iskolapszichológus tovább irányítja a gyermeket a pedagógiai szakszolgálathoz, vagy más szakellátást (pl. pszichiátriai ellátást) biztosító intézményhez.  

Az Nktv. felhatalmazása alapján az iskola jogosult a gyermekeknek a törvényben meghatározott személyes adatai kezelésére.  Ilyen adat többek között a gyermek sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adat, melyeket a pedagógiai szakszolgálat intézményei és az iskola jogosult egymás között továbbítani a gyermek megfelelő ellátása érdekében a jogszabályban és a szakmai (etikai) szabályzatokban előírt szigorú titoktartási szabályok betartása mellett.  A gyermek adatainak jogszabályi felhatalmazás alapján történő kezelése az iskola SZMSZe/adatkezelési szabályzata szerint történik.

Az iskolapszichológus a papír alapú dokumentumokat zárható iroda zárható szekrényében tárolja.

Szülői nyilatkozat letöltése:

1%

ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

Adó 1%

Kérjük támogassa ön is iskolánk alapítványát, adója 1%-val! Köszönjük!
TÁMOGATOM

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

FENNTARTÓ

Cím

1203 Budapest Lajtha László utca 5-7

Telefon

Titkárság: +36-30-358-1586

Email

hajosalfrediskola@gmail.com

© 2022 Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

OM:  035168