BUDAPEST XX. KERÜLETI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA

Iskolapszichológusi adatvédelmi tájékoztatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban „Nktv.”) rendelkezései szerint a szülő joga és kötelessége, hogy biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi foglalkozáson való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógus kezdeményezésére az iskola vezetője erről tájékoztatja a szülőt, illetve, ha a szülő vagy a tanuló igényli. 

Az iskolapszichológus az általa szervezett közvetlen pszichológiai foglalkozáson egyéni vagy csoportos tanácsadást, konzultációt, krízistanácsadást, szociometriai felmérést, mentálhigiénés megelőző tevékenységet, önismereti-csapatépítő tevékenységet folytat. Az iskolapszichológus ezen tevékenysége nem minősül egészségügyi ellátásnak, ezért nem helyettesíti a terápiás, illetve pszichiátriai kezelést. Amennyiben a pszichológiai foglalkozáson szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek látszik terápia, illetve más kezelés folytatása, úgy az iskolapszichológus tovább irányítja a gyermeket a pedagógiai szakszolgálathoz, vagy más szakellátást (pl. pszichiátriai ellátást) biztosító intézményhez. 

Az iskolapszichológus polgári peres ellátásban nem vállal tanúskodást, gyermekelhelyezési perben pszichológiai szakvéleményt nem állít ki.

Az Nktv. felhatalmazása alapján az iskola jogosult a gyermekeknek a törvényben meghatározott személyes adatai kezelésére.  Ilyen adat többek között a gyermek sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adat, melyeket a pedagógiai szakszolgálat intézményei és az iskola jogosult egymás között továbbítani a gyermek megfelelő ellátása érdekében a jogszabályban és a szakmai (etikai) szabályzatokban előírt szigorú titoktartási szabályok betartása mellett.  A gyermek adatainak jogszabályi felhatalmazás alapján történő kezelése az iskola SZMSZe/adatkezelési szabályzata szerint történik.

 

Az iskolapszichológus a papír alapú dokumentumokat zárható iroda zárható szekrényében tárolja.

1%

ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

Adó 1%

Kérjük támogassa ön is iskolánk alapítványát, adója 1%-val! Köszönjük!
TÁMOGATOM

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

FENNTARTÓ

Cím

1203 Budapest Lajtha László utca 5-7

Telefon

Titkárság: +36-30-358-1586

Email

hajosalfrediskola@gmail.com

© 2022 Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

OM:  035168